Les condicions generals de venda i d’utilització de l’empresa FORN DE PA JORBA, S.L., d'ara endavant FORN DE PA JORBA, descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions de FORN DE PA JORBA en el marc de la seva pàgina web "forndepajorba.com".

1. Informació sobre els productes:

Les descripcions dels productes proposats per FORN DE PA JORBA en la seva pàgina web són exactes. Les dades incloses a cada fitxa de producte o a la seva fotografia tenen una funció merament informativa.

El client disposa d’un dret de retractació de 7 dies per la no conformitat dels productes venuts a la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Al fer clic al botó “Comprar” durant el procés de realització d’una comanda, el client declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda que, en tot cas, podran ser arxivades i impreses pels clients per a la seva reproducció quan ho considerin necessari.

2. Preus

Els preus dels nostres productes s’indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure la participació en els costos de preparació i d’enviament. La participació en els costos de preparació i d’enviament s’entén també amb tots els impostos inclosos. Les despeses de transport es consignen sempre per separat. FORN DE PA JORBA es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment. No obstant, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que quedin existències).

3. Disponibilitat

Si el producte esta exhaurit s’especificarà a la fitxa. Cas de fer la comanda i abans del final del procés d’enviament, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda. Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disposició del producte, es realitzarà un procediment de reemborsament pels imports corresponents, informant el client sobre el mateix mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, FORN DE PA JORBA procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel client en el compte bancari indicat per aquest en la màxima brevetat possible.

4. Pagament

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta bancaria. Les targetes de pagament acceptades són: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

FORN DE PA JORBA no guardarà la informació relativa a les seves dades bancàries. Serà responsabilitat dels clients guardar i imprimir la seva transferència bancària si desitgen conservar els detalls bancaris i relatius a la seva transacció.

5. Entrega

a) Lliurament del producte: els productes es recolliran a la botiga de FORN DE PA JORBA que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda en el dia i en la franja horària escollida.

b) Termini d’entrega. El termini d’entrega s’ha fixat en el següent dia laborable després de la realització de la comanda sempre i quan aquesta s'hagi produït abans de les 21:00 hores. Aquests terminis no inclouen dies festius o diumenges. Si es produeix un retard per força major, mentre el producte està en fase de producció, FORN DE PA JORBA informarà el client d’aquesta circumstància.

6. Devolucions

No es poden efectuar cancel·lacions ni devolucions de cap producte un cop realitzada i pagada la comanda.